Повече от 25 години в хидростроителството

Инженерите, работещи в Хидроинжект ЕООД притежават дълъг професионален опит, натрупан в значими национални и международни проекти.

Присъствието на млади кадри в екипа ни е допълнителен стимул за обновяване и разрастване на професионалните ни хоризонти.

Общият персонал на компанията наброява 70 души. Всички наши служители имат необходимата квалификация за извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности. Възможността за професионално развитие чрез допълнително обучение и лични облаги за всеки един от екипа ни е сериозен стимул за качествено изпълнение на възложената работа.

Дългогодишният опит на управленските кадри в Хидроинжект ЕООД, както и прилаганите от тях новаторски методи за управление допринасят за динамичното развитие на компанията.

Нашите инженери –
професионален опит и участие в значими проекти

инж. Ангел Сергиев

инж. Ангел Сергиев

Управител и собственик на Хидроинжект ЕООД

31 години трудов стаж

Професионален опит

 • Хидроинжект ЕООД, София – управител и собственик
 • Валмекс ООД, София - заместник управител
 • ДП "Сонди и инжекции", София - групов техн. р-л, гл. инж. и зам. управител
 • Укрепване на свлачище "Преображенски манастир"
 • АЕЦ "Белене" - противофилтрационни завеси
 • мина "Керзет Юсеф", Алжир - противофилтрационни инжекции
 • яз. Йовковци
 • Метро София
 • ПАВЕЦ Чаира – инжекции и торкрет.
 

инж. Екатерина Терзиева

Главен инженер Маркетинг и Офериране

Отговорник по качеството

33 години трудов стаж

Професионален опит

 • "Хидроинжект" ЕООД, София - гл. инженер "Маркетинг и офериране", координатор по качеството
 • "Валмекс" ООД, София - началник ПТО
 • "Метрополитен", София - инвеститорски контрол – Метростанция 6 и 7
 • ДСО "Хидрострой", София - Цени и ценообразуване
 • "Метрострой", София - Началник ПТО
 

инж. Динко Иванов

гл. инж. "Строителство"

26 години трудов стаж

Професионален опит

 • "Хидроинжект" ЕООД, София - гл. инженер "Строителство". Проект за разширение на софийското метро, изграждане на канализация и водопровод на Метростанция 7- II-ри метродиаметър и други настоящи и предстоящи обекти на фирмата
 • "Стройинжект" АД, София - технически ръководител. "Мега Мол - Люлин - пилотно укрепване; Бизнес парк Младост сграда 8,9 - шлицово укрепване 2003; Марица Изток ТЕЦ 2 - фундиране СОИ - 2006г.; "Марица Изток ТЕЦ 3 - фундиране СОИ - 2007г.; "Галерия Стара Загора - шлицово укрепване - 2008г.; Метростанция 9 - укрепване - 2006г. "Соравия център - шлицово укрепване.
 • "Метрострой - София", София - Помощник - техн.ръководител. Изграждане на Софийското метро – Подобект: Метростанция 7- I-ви метродиаметър
 • "Домостроителен комбинат", Ямбол - технически ръководител
 

инж. Лазар Лазаров

Главен инженер менанизация и автотранспорт

35 години трудов стаж

Професионален опит

 • "Хидроинжект" ЕООД, София - гл. инженер "Механизация и автотранспорт"
 • "Стройинжект" АД, София - началник отдел, зам. гл. инженер
 • КИАЦМ, гр. Козлодуй - гл. специалист СМР
 • АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй - инженер-механик
 • ДСО "Монтажи", София - ръководител група
 • "Институт по строителни машини София" - ръководител група
 

инж. Славка Младенова

Ръководител "Безопасни и здравословни условия на труда"

33 години трудов стаж

Професионален опит

 • "Хидроинжект" ЕООД, София - Отговорник по Здравословни и безопасни условия на труд
 • СД "ПРОМЕКС - Щърбеви и сие", София - Координатор по Здравословни и безопасни условия на труд
 • ЕЛ - ТЕСТ ЕООД, София - Отговорник по Здравословни и безопасни условия на труд
 • Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура, София - Учител
 • Национален исторически музей, София - Специалист ел. инженер
 • ТЕХЕНЕРГО, София - проектант