Тясно специализирани в ниското строителство

От създаването си през 2001 г. до днес Хидроинжект ЕООД следва високи стандарти за изпълнение на големи и малки проекти в областта на хидростроителството. Това е възможно благодарение както на нашия висококвалифициран екип от специалисти и строители, така и на съвременната технология, с която разполагаме. Нашата компанията е сравнително млада, но работещите при нас инженери притежават повече от 25 годишен професионален опит в хидростроителството.

Основните критерии, които следваме при изпълнение на всеки един проект са свързани с безопасност на работа, сигурност след изпълнение на проекта и оптимизиране на разходите.

Основни дейности на компанията

 • Хидростроителство
 • Дълбоко фундиране
  • Пилоти
  • Шлицови стени
  • Анкери
 • Изграждане на канализационни мрежи
 • Сондажно-инжекционни работи
 • Торкретни работи
 • Хидроизолационни работи
 • Укрепване на свлачища и срутища за гражданско и промишлено строителство
 • Брегоукрепване
 • Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води
 • Инженеринг

Хидроинжект ЕООД изпълнява също строително-монтажна и ремонтна дейност, научно-изследователска, технологична, стопанска, проекто-проучвателна и конструкторска дейност както в страната, така и в чужбина.