Доказателство за качество

Нашата цел е да повишаваме непрекъснато качеството на предлаганите от нас дейности в областта на хидростроителството, съобразявайки се с международните изисквания за опазване на околната среда. В тази връзка нашата компания е сертифицирана и има внедрена система за управление на качеството по следните международните стандарти:

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • OHSAS 18001:2007
  • SA 8000
  • Политика на качеството (стр. 1, 2, 3, 4)
  • Политика по социална отговорност (стр. 1, 2)
  • Доклад за преглед на система за управление на социална отговорност SA8000 (стр. 1, 2, 3)

Хидроинжект ЕООД е редовен член на Камарата на Строителите в България. Регистрирани сме в Централен професионален регистър.