Нашите клиенти

Благодарение на висококвалифицирания ни персонал, съвременна техника и предлагане на оптимални решения за всеки зададен проект, спечелихме доверието на значими партньори от държавния и частен сектор. Заедно реализирахме успешно повече от 250 малки и големи проекта за последните четири години.

 

НЕК ЕАД

НЕК ЕАД – Предприяте "Язовири и Каскади"

НЕК ЕАД – Предприятие ВЕЦ група Рила

Столична община

Столична община – Район "Витоша"

Софинвест ЕООД

Община Карлово

Общинска администрация - град Костинброд

Софийска вода АД

АТ Инженеринг 2000 АД

Руен Холдинг АД

Петрол АД

Балканстрой АД

Каррат Груп ЕООД

Сънстрой ЕООД

Шарус ООД,

Ел Стомана ООД

Дедалос ООД

ГУСВ – СП София

Литекс Комерс АД

Литекс Тауър ЕАД

ГБС – София АД

Мостстрой АД

Интертайм Континентал АД

София Мед АД

Министерство на Правосъдието