офис

Адрес:

гр. София 1113

ул. Николай Хайтов №2

вх. А, ап. 1а, ет. 3

Телефони:

02/ 971 55 85, 02/ 971 55 86

Факс:

02/ 971 39 40

E-mail:

hidroltd@yahoo.com

office@hidroinjekt.com

Лица за контакти:

инж. Ангел Сергиев – Управител и собственик

инж. Екатерина Терзиева - гл. инж. Маркетинг и офериране

Мила Василева - Отдел Счетоводство

база

Адрес:

гр. София

бул. Цариградско шосе 56

Телефон/Факс:

02/ 973 67 47

E-mail:

hidro.sofia@gmail.com

Лица за контакти:

инж. Динко Иванов - Отдел Строителство

инж. Лазар Лазаров - Отдел Механизация и автотранспорт

 
Форма за обратна връзка