Оборудване за торкрет

Марка: ССВ, Чехия
Модел: 02
Производителност: 4 - 16 м3/час
Консумация на въздух: 6 – 8 м3/мин.
Налягане: 5 – 6 bar
Налягане на водата: 3,5 bar
Мощност на ел. двигател: 7,5 kW
Марка: ССВ, Чехия
Модел: 03
Производителност: 2 - 6 м3/час
Консумация на въздух: 5 м3/мин.
Налягане: 5 – 6 bar
Марка: ССВ, Чехия
Модел: 02
Производителност: 4 - 16 м3/час
Консумация на въздух: 6 – 8 м3/мин.
Налягане: 5 – 6 bar
Налягане на водата: 3,5 bar
Мощност на ел. двигател: 7,5 kW

 

Представената механизация е закупена нова от официалните дистрибутори на производителите за България. Машините притежават всички необходими сертификати и инструкции за безопасна работа.