Богат собствен машинен парк

През 2005 г. нашата компания въведе за първи път на българския пазар нова гама машини за изпълнение на пилоти и шлицови стени в силно затруднени градски условия. В момента разполагаме със специализирана техника на водещи в света производители за изпълнение на различни видове строителни дейности.

Критериите ни за избор на техника са свързани със сигурност, оптимално изпълнение на поставените задачи и респект към околната среда. За постигане на трайни и качествени резултати залагаме изключително много на подбора на квалифициран екип, притежаващ необходимата компетентност за ползване на строителната техника.

Ново оборудване

В200 В200
 
 
Пилотна машина В200
Марка: CASAGRANDE
Модел: B200XP
Година на производство: 2013
Максимален въртящ момент: 210 kNm
Максимална скорост на сондиране: 34 rpm
Дълбочина: Максимална дълбочина 34.00 м
Тегло в работни условия около: 63.00 т
Диаметри на сондиране: Максимален диаметър на сондиране с обсаждане1500 мм

Хидроинжект разполага с висококачествена механизация