Високата оценка на нашите клиенти

В потвърждение на безупречното си качество при изпълнение на строително монтажни и строително ремонтни дейности, Хидроинжект ЕООД има издадени над 30 референции от възложители и партньори:

 

Референция от "Софинвест" ЕООД

Pеференция от Общинска администрация – гр. Костинброд

Референция от "София" АД

Референция от "БАД Гранитоид" АД

Референция от "Станилов" ЕООД

Референция от "Станилов" ЕООД – Язовир "Бели Искър"

Референция от "СИ" ООД

Референция от НЕК ЕАД – Предприятие ВЕЦ група Рила

Референция от НЕК ЕАД – ВЕЦ "Бели Искър"

Референция от Община Карлово – Канализация с. Дъбене

Референция от "Шарус" ООД – изграждане на жилищна сграда

Референция от "Столична Община"

Референция от "Столична Община" - район Витоша

Референция от Банка "Пиреос България АД"

Референция от "Агрогруп екзакт ООД"

Референция от "Булгартрансгаз" ЕАД

Референция от "Дънди Прешъс Метълс Челопеч" ЕАД стр. 1, стр. 2

Референция от "Кунино енерджи" АД

Референция от "София Мед" АД

Референция от "Стоун Компютърс" АД

Референция от "Строй-Консулт" ЕООД

Референция от "Универсал Строй Консулт" ООД