Изпълнение на шлицови стени

Административна сграда, бул. Източна тангента
обект:
Административна сграда, бул. Източна тангента
година:
2007
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,40 м и торкрет
възложител:
ТУГИ ООД
 
Административна сграда с офиси, магазини и подземни гаражи,  Дианабад, София
обект:
Административна сграда с офиси, магазини и подземни гаражи, Дианабад, София
година:
2007
извършена работа:
шлицови стени с d=0,60 м; шлицови стени с d=0,40м; торкрет (5 см)
възложител:
Билд системс България ЕАД
 
Бизнес център "ЛИТЕКС" в УПИ IIІ, кв. 2, м. Дианабад, гр. София  - ІІ част
обект:
Бизнес център "ЛИТЕКС" в УПИ IIІ, кв. 2, м. Дианабад, гр. София - ІІ част
година:
2008
извършена работа:
шлицови стени с d=0,80 м под защитата на бентонитна суспензия и изпълнение на ІВО анкери 40/16 (41бр.) L= 23м.л.
възложител:
ЛИТЕКС ТАУЪР
 
Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър, подобект: Метростанция 5.
обект:
Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър, подобект: Метростанция 5.
година:
2009
извършена работа:
шлицови стени с d=0,80 м и водещи бордюри
възложител:
АЙСОН ГЕОТЕКНИК ВЕ ДЕНИЗ ИНШААТ АД
 
„МВЕЦ КУНИНО”, „ПРЕДПАЗНА ДИГА” – Шлицова противофилтрационна стена.
обект:
„МВЕЦ КУНИНО”, „ПРЕДПАЗНА ДИГА” – Шлицова противофилтрационна стена.
година:
2011
извършена работа:
направа на шлицови стени с дебелина 40 см под бентонитова суспензия
възложител:
КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД
 
Аварийно укрепване на храм  св.св. Кирил и Методий”, гр. Бургас
обект:
Аварийно укрепване на храм св.св. Кирил и Методий”, гр. Бургас
година:
2012
извършена работа:
изпълнение на шлицови стени с дебелина 60 см
възложител:
ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ АД
 
Реконструкция, модернизация и разширение на Хотел „Интернационал”  в к.к. Златни пясъци гр. Варна и Разширение на хотелски комплекс  „Интернационал”  - строителство на ново тяло в к.к. Златни пясъци, гр. Варна
обект:
Реконструкция, модернизация и разширение на Хотел „Интернационал” в к.к. Златни пясъци гр. Варна и Разширение на хотелски комплекс „Интернационал” - строителство на ново тяло в к.к. Златни пясъци, гр. Варна
година:
2012
извършена работа:
изпълнение на шлицови стени с дебелина 50 см и 60 см, торкрет, IBO анкери и пилоти Ф350 мм
възложител:
ПЛАНЕКС ООД
 

Изпълнение на пилоти и анкери

сондажни пробиви Ф600 мм за изливни пилоти, обект ул. Ал. Малинов,  София
обект:
сондажни пробиви Ф600 мм за изливни пилоти, обект ул. Ал. Малинов, София
година:
2007
извършена работа:
пилоти Ф600 мм
възложител:
Григо–Х ЕООД
 
Склад за търговия на едро с лекарствени продукти, офиси и ограда” в ПИ 043024, по ПУП-ПЗ, в з-ще гр. Игнатиево, Община Аксаково, местност Клиса Баир
обект:
Склад за търговия на едро с лекарствени продукти, офиси и ограда” в ПИ 043024, по ПУП-ПЗ, в з-ще гр. Игнатиево, Община Аксаково, местност Клиса Баир
година:
2012
извършена работа:
изпълнение на пилоти Ф600мм и торкрет
възложител:
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
 
Подземен паркинг на площад св. св. Кирил и Методий, гр. Бургас
обект:
Подземен паркинг на площад св. св. Кирил и Методий, гр. Бургас
година:
2013
извършена работа:
изпълнение на IBO Анкери за укрепване на строителе изкоп
възложител:
ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ ЕАД
 

Торкретни работи

Частично торкретиране на димоходи към комин с Н = 120.00 м. в ОЦ  Земляне
обект:
Частично торкретиране на димоходи към комин с Н = 120.00 м. в ОЦ Земляне
година:
2013
извършена работа:
торкретиране на димоходи и носещи опори
възложител:
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД – ТР Земляне
 

Сондажно-инжекционни работи

Изграждане на Инжекционна завеса в петата на основната стена на хвостохранилище „Челопеч“
обект:
Изграждане на Инжекционна завеса в петата на основната стена на хвостохранилище „Челопеч“
година:
2013
извършена работа:
сондажни и инжекционни дейности, изпитване на инжекционни разтвори и доставка и полагане на дренажна тръба DN90
възложител:
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ
 

Хидроизолационни работи и изграждане на канализационни мрежи

Възстановяване на опорна конструкция на водопровод в с. Чепинци
обект:
Възстановяване на опорна конструкция на водопровод в с. Чепинци
година:
2006
възложител:
Столична община
 
Канализация с. Дъбене, ІІ-ри етап
обект:
Канализация с. Дъбене, ІІ-ри етап
година:
2008
извършена работа:
Изграждане на канализационна мрежа, полагане на кръгли канали от бетонови тръби от Ф300мм до Ф1400мм
възложител:
Община Карлово
 
Укрепване на бреговете и дъното на р. Банкянска в мерилния участък на ХМС №18435
обект:
Укрепване на бреговете и дъното на р. Банкянска в мерилния участък на ХМС №18435
година:
2012
извършена работа:
Направа на временна дига за отбиване на речното течение в дясна/лява половина;
Изкоп и полагане на габиони, запълване на брегоукрепващи габиони и заскаляване и уплътняване с ломен камък;
Хидропосев и оформяне на речното корито извън зоната на корекцията.
възложител:
НИМХ БАН
 
Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – секция 1”
обект:
Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – секция 1”
година:
2013
извършена работа:
Доставка и полагане на Геомембрана и геотекстил, включително и всички необходими изпитвания
възложител:
ВОДСТРОЙ - ИПС ДЗЗД
 
Монтаж на HDPE тръбопроводи за оборотна вода, система за оросяване и свежа вода за Зони 78, 87 и 86 – Цялостен проект за Хвостохранилище
обект:
Монтаж на HDPE тръбопроводи за оборотна вода, система за оросяване и свежа вода за Зони 78, 87 и 86 – Цялостен проект за Хвостохранилище
година:
2013
извършена работа:
изграждане на тръбопроводи над 6.5 км.
възложител:
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ