обект:
Проектиране и изпълнение на компактни пречиствателни съоръжения за ПСОВ – Брезовица в ПП Витоша - конструкция, ОВИ, ВиК, Електро, монтаж на машини и съоръжения
година:
2004
извършена работа:
2004-2008
възложител:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 
обект:
Проектиране и изработка на дънен праг за защита на телефонни кабели, обслужващи каскадата в местност Вучков дол.
година:
2006
извършена работа:
Корегиране дъното на река в скален терен с дължина 90 м. Направа на крилна стена. Оформяне кюне пред бетонов праг с бетон В20 с d=20см
възложител:
НЕК ЕАД – предприятие ВЕЦ група Рила
 
обект:
Проектиране и укрепване на изкоп чрез изливни пилоти - Жилищна сграда с офиси, аптека и подземни гаражи УПИ І-44-117, Изток, ул. Райчо Алексиев, София
година:
2007
възложител:
ИНТЕРТАЙМ КОНТИНЕНТАЛ АД
 
обект:
Проектиране и изпълнение на пилоти за Административна сграда, УПИ І-20, кв. 22, Хиподрума, София
година:
2008
възложител:
АЛИОТ ООД
 
обект:
Проектиране и укрепване на изкоп чрез шлицови стени - Жилищна сграда УПИ І-116-117 м. кв. Лозенец, гр. София
година:
2008
възложител:
ИНТЕРТАЙМ КОНТИНЕНТАЛ АД
 
обект:
Проектиране и изпълнение на укрепителни съоръжения на склона - южно от КС “Ихтиман”
година:
2011
извършена работа:
Временно строителство - селище, пътища; Направа на пилотна конструкция; Направа на обединителна греда и подпорна стена; Изработване на инвестиционен проект за укрепителни съоръжения и контролно - измервателна система
възложител:
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД