Всички201320062005
обект:
Укрепване свлачище на ул. Струма, кв. Градоман, гр. Банкя – код по КОП – 45200000
година:
2005
възложител:
Столична община
 
обект:
Ремонтно-възстановителни работи по срутище на 11-ти километър от пътя с. Сестримо - Чаира
година:
2006
извършена работа:
Обрушване на скална повърхност; направа на тръбно скелем; пръскан бетон с дебелина 12см и мрежа; ремонт стара предпазна стена
възложител:
НЕК ЕАД
 
обект:
Ремонтно-възстановителни работи в слабонапорния тунел на ВЕЦ "Бели Искър"
година:
2006
извършена работа:
Почистване дъното на тунела от камъни (0,05 м - 0,20 м); извозване на камъните от 2000м до 3600м през съоръжението до вход втори прозорец; депониране на изнесения от тунела материал на разстояние до 100 м на място, определено от инвеститора
възложител:
НЕК ЕАД
 
обект:
Изграждане на Инжекционна завеса в петата на основната стена на хвостохранилище „Челопеч“
година:
2013
извършена работа:
сондажни и инжекционни дейности, изпитване на инжекционни разтвори и доставка и полагане на дренажна тръба DN90
възложител:
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ