обект:
Спортна сграда на НСА, София
година:
2005
извършена работа:
изкоп с шлицови стени с d=0,80 м
възложител:
ХУФУ ООД