обект:
Укрепване на изкоп в УПИ І и УПИ ХІХ кв. 62, кв. Хаджи Димитър, София
година:
2006
извършена работа:
шлицови стени
възложител:
ШАРУС ООД
 
обект:
Укрепване на изкоп в УПИ ХІІ-1б, Зона Б-2, ул. Вашингтон, София
година:
2006
извършена работа:
шлицови стени
възложител:
АРКО инженеринг
 
обект:
Мостово съоръжение на Източен пътен надлез от пътен възел, бул. Ал. Малинов - околовръстен път
година:
2006
извършена работа:
шлицови стени с d=0,60 м
възложител:
МОСТСТРОЙ
 
обект:
Търговски център Бриколаж, Бургас
година:
2006
извършена работа:
шлицови стени с d=0,80 м
възложител:
АТ Инженеринг 2000 ООД