обект:
Бизнес център "ЛИТЕКС" в УПИ IIІ, кв. 2, м. Дианабад, гр. София - ІІ част
година:
2008
извършена работа:
шлицови стени с d=0,80 м под защитата на бентонитна суспензия и изпълнение на ІВО анкери 40/16 (41бр.) L= 23м.л.
възложител:
ЛИТЕКС ТАУЪР
 
обект:
Офис сграда с магазини и подземен паркинг на две нива, бул. Александър Стамболийски № 134, УПИ ХV-1, кв. 224, Зона Б–18, София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,40 м
възложител:
ТЕХНОАРТ – КИРОВ И СИЕ СД
 
обект:
Административна сграда с търговски площи подземни гаражи и трафопост, ул. Странджа №52, София
година:
2008
извършена работа:
шлицови стени
възложител:
ХУФУ ООД
 
обект:
Жилищна сграда с офиси, магазини, кафе, подземни гаражи, бул. "Цар Борис ІІІ", м-ст Хиподрума, кв. 3, УПИ ІІ-1271, София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,40 м; доставка и изпълнение на ІВО анкери R38N
възложител:
МиК – М ООД
 
обект:
Многофамилна жилищна сграда с магазини подземни гаражи, в УПИ ХІ-1, кв. 138, мест. "Зона Б-3", р-н Възраждане, София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,40 м
възложител:
СТРОИТЕЛ 65 ООД
 
обект:
Офис сграда с магазини, жилища и подземни гаражи УПИ V-755, кв. 9, Манастирски ливади – Запад, София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,40 м; доставка и монтаж на IBO анкери R 38 с L = 18 м
възложител:
ДЕДАЛОС ООД
 
обект:
Еднофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ ІІІ-10, кв. 341, м. "Буката", р-н "Красно село", София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,40 м
възложител:
АМФ-МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДБИ АД
 
обект:
Жилищна сграда с подземни гаражи, УПИ ІІІ-16, 17, кв. 178, Центъра, Зона Б-4, ул. "Българска морава" №54а, София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,40м под защитата на бентонитова суспензия
възложител:
БИЛД-3 ИНЖЕНЕРИНГ ООД
 
обект:
Хотел с подземни гаражи - ул. "Отец Паисий" № 45, УПИ VІ-7, кв. 184, м. "Западно направление", р-н Възраждане, София
година:
2008
извършена работа:
шлицови стени; стоманоторкрет (8 см.), мрежа №5 10/10 и шишове
възложител:
ИНОС 1 ООД
 
обект:
Жилищна сграда с офис, магазини и подземни гаражи, УПИ ІІІ-51, 53, кв. 166б, м. "Зона Б-18" р-н Възраждане, София
година:
2008
извършена работа:
укрепване на изкоп с шлицови стени
възложител:
СТРОЙСИТИ ЕООД - София
 
обект:
Търговски и офис център в УПИ VІ общ. кв. 117, Стара Загора
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,50 м; IBO анкери 40/16 с L=18,00 м
възложител:
ПАПАГАЛ ООД
 
обект:
Сгради за административно обслужване в УПИ ІІ - 30 и УПИ ХІІ - 30 кв. 254, София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени (102 бр.) за укрепване на изкоп; кампада - 2,40 м х 0,60 м х 16,00 м, кампада - 3,50 м х 0,60 м х 16,00 м; временни инжекционни анкери I-ви тип, 500kN L = 19,5 м; временни инжекционни анкери II-ри тип,700kN L=19,5м
възложител:
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - София
 
обект:
Офис сграда в УПИ IV - 1621, кв.83, Манастирски ливади–запад, София
година:
2008
извършена работа:
изкоп за шлицови стени с d=0,60 м; доставка и монтаж на IBO анкери R 51
възложител:
СЪНСТРОЙ ЕООД