обект:
Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър, подобект: Метростанция 5.
година:
2009
извършена работа:
шлицови стени с d=0,80 м и водещи бордюри
възложител:
АЙСОН ГЕОТЕКНИК ВЕ ДЕНИЗ ИНШААТ АД
 
обект:
Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър, подобект: Метростанция 6
година:
2009
извършена работа:
шлицови стени с d=0,80 м и водещи бордюри
възложител:
АЙСОН ГЕОТЕКНИК ВЕ ДЕНИЗ ИНШААТ АД
 
обект:
Офис сграда с магазини, в УПИ IX-7, квартал 112, местност Зона Б-3 на бул. Христо Ботев 117, София" - Анекс № 1 и Анекс № 2 към него.
година:
2009
извършена работа:
шлицови стени с d=0,40 м, анкери тип ІВО и изкопни работи.
възложител:
СИЛВЕР КОН ЕООД
 
обект:
Сграда със смесено предназначение и ПГ в кв. 518, ГГЦ - зона Г-14, ул. „Париж”, УПИ II – 12, София
година:
2009
извършена работа:
шлицови стени с d=0,40 м
възложител:
ФИЛТО-С ООД
 
обект:
Укрепване на изкоп за складова база на търговска верига АРТ-93, УПИ XIV-250, кв.28,м.НПЗ Средец, район Възраждане, София.
година:
2009
извършена работа:
шлицови стени с d=0,40 м и пилоти ф 350мм (61 бр.)
възложител:
АРГОГРУП ЕКЗАКТ ООД
 
обект:
Жилищна сграда за обществено обслужване и подземни гаражи УПИ І, кв 22 ж.к. Люлин, София.
година:
2009
извършена работа:
Шлицови стени с d=0,50 м и пилоти ф400
възложител:
НЕВИНА БИЛД ООД
 
обект:
Руслова МВЕЦ „Карлуково”; подобект – Предпазни диги и противофилтрационни мероприятия
година:
2009
извършена работа:
шлицова стена с d=0,40м под защитата на бентонитова суспензия;
доставка и монтаж на РVС фолио
възложител:
РУЕН ХОЛДИНГ АД