обект:
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи”, м. Иван Вазов, кв. 52, УПИ ІІІ – 555,556
година:
2010
извършена работа:
направа на шлицови стени с дебелина 40 см. и направа на IBO Анкер R38
възложител:
АРГОГРУП ЕКЗАКТ ООД
 
обект:
Бизнес сграда на бул. Раковски и ул. Цар Симеон - „ ЕНЕРДЖИ ЦЕНТЪР” – гр. София
година:
2010
извършена работа:
изпълнение на шлицови стени с d=0.50 м
възложител:
ЛУКС ИНВЕСТ ООД
 
обект:
МВЕЦ КУНИНО, подобект „ПРЕДПАЗНА ДИГА” – Шлицова Противофилтрационна стена.
година:
2010
извършена работа:
изграждане на предпазна дига
възложител:
КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД
 
обект:
Проект за разширение на софийското метро – метродиаметър II, позиция I, участък: от Пътен възел Надежда до булевард Патриарх Евтимий
година:
2010
извършена работа:
изпълнение на шлицови стени, анкери, изкопни работи, подложен бетон
възложител:
"ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ” Клон България