обект:
„МВЕЦ КУНИНО”, „ПРЕДПАЗНА ДИГА” – Шлицова противофилтрационна стена.
година:
2011
извършена работа:
направа на шлицови стени с дебелина 40 см под бентонитова суспензия
възложител:
КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД
 
обект:
Цялостната вътрешна конструкция на МС 7-ІІ на Проект за разширение на Софийското метро – ІІ-ри метродиаметър, обособена позиция 1, участък от пътен възел „Надежда” до бул. „Патриарх Евтимий”.
година:
2011
извършена работа:
Полагане на хидроизолация върху шлицовите стени; изпълнение на шлицови стени с дебелина 0,60 м.
възложител:
ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ клон България