обект:
Почистване утаителя пред апаратна камера, участъци от тунел и около водна кула от наноси и възстановяване на подходен път към тунел на ВЕЦ „Бели Искър”
година:
2005
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
НЕК – ЕАД Предприятие ВЕЦ група РИЛА
 
обект:
Почистване дъното на изравнителя на ВЕЦ „Мала Църква” от натрупани наноси и частичен ремонт на фугите и облицовката му
година:
2005
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
НЕК – ЕАД Предприятие ВЕЦ група РИЛА
 
обект:
БИЛЛА МАРКЕТ - подземен гараж, Враца
година:
2005
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
ЮНГ ООД
 
обект:
Складова сграда, Хладилника, бул. Черни връх 53, София
година:
2005
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
СЛАТИНА – БУЛГАРПЛОД ЕАД
 
обект:
Укрепване на изкоп в местността Манастирски ливади
година:
2005
извършена работа:
стоманоркрет и водопонизителни сондажи; изливни пилоти Ф350 мм; IBO анкери
възложител:
Енемона АД
 
обект:
Укрепване на насип и подпорна стена, Бояна
година:
2005
извършена работа:
стоманоторкрет и пилоти
възложител:
Вата-П ООД