обект:
Укрепителни работи по НТ на ВЕЦ „Бели Искър” за предпазване на стоманобетоновия кожух между 1 и 2 опорен блок със стоманоторкрет
година:
2007
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
НЕК ЕАД предприятие ВЕЦ група Рила
 
обект:
Укрепителни работи по НТ на ВЕЦ „Бели Искър” за предпазване на стоманобетоновия кожух между 2 и 3 опорен блок със стоманоторкрет
година:
2007
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
НЕК ЕАД предприятие ВЕЦ група Рила
 
обект:
Жилищен комплекс, кв. Камбаните, Младост 4, София
година:
2007
извършена работа:
торкрет и изливни пилоти Ф350 мм
възложител:
СД Бокал-С
 
обект:
Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземен паркинг, Зона Б-4, София
година:
2007
извършена работа:
торкрет
възложител:
СД Бокал-С
 
обект:
„Резиденция Банкя”, м. Тенев баир, гр. Банкя
година:
2007
извършена работа:
торкрет и изливни пилоти Ф350 мм
възложител:
ГЕОПЕТ-М АД
 
обект:
Жилищен комплекс "Силвър сити" с магазини, офиси, басейни, фитнес цетър и подземни гаражи, София
година:
2007
извършена работа:
торкрет и изливни пилоти Ф440 мм
възложител:
Балканстрой АД