обект:
Полагане на стоманоторкрет в закрит резервоар
година:
2008
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
БУЛСТРОЙ СТИЛ ЕООД
 
обект:
Ремонтни работи по НТ на ВЕЦ „Бели Искър” за възстановяване на предпазния кожух между 3 и 4 опорен блок със стоманоторкрет
година:
2008
извършена работа:
стоманоторкрет
възложител:
НЕК ЕАД предприятие ВЕЦ група Рила