обект:
Частично торкретиране на димоходи към комин с Н = 120.00 м. в ОЦ Земляне
година:
2013
извършена работа:
торкретиране на димоходи и носещи опори
възложител:
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД – ТР Земляне