Кариери

Фирма ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД е строго специализирана в изпълнението на строително-монтажни работи в областта на ниското строителство: укрепване на изкопи в промишленото и гражданско строителство; изпълнение на торкретни и хидроизолационни работи; укрепване на свлачища и язовирни стени.

За своето звено „Механизация и Автотранспорт“ търси да назначи ИНЖЕНЕР – МЕХАНИК, като кандидатите трябва да отговарят на посечените изисквания.

Изисквания

 • Висше техническо образование – машинен инженер или друго подходящо висше образование;
 • Много добри теоретични и практически познания по специалността;
 • Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
 • Компютърни умения – MS Office;
 • Задълбочените технически познания и професионална компетентност в областта на устройство и управление на пътно-строителни машини е предимство;
 • Отлични организационни умения и работа в екип.

Отговорности и задължения

 • Познава технологичното предназначение на оборудването;
 • Познава устройството и действието на основните възли и системи на машините;
 • Извършва профилактични планирани прегледи и аварийни ремонти на оборудването;
 • Води съответната документация за поддръжка;
 • Следи за безаварийната работата на съоръженията и оборудването;

Ние Ви предлагаме

 • Отлично платена и дългосрочна работа на трудов договор;
 • Много добри условия на работа;
 • Отлично и редовно заплащане с възможност за получаване на премии във връзка с постигнатите резултати;
 • Социални придобивки.

Ако предложението представлява интерес за Вас, подгответе кратка професионална автобиография, копия на диплома и квалификациите, които притежавате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и спазване принципите на конфиденциалност.

Ще осъществим контакт само с одобрени кандидати. Данните, които предоставяте ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор.

ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД.