Екип

Гл. инж. „Механизация и автотранспорт"

Завършил своето висше образование през 1975г. в Техническия Университет- специалност Инженер ПТСММ, инж. Лазаров започва своя професионален път като Ръководител група в Институт по строителни машини София.

Особено важен и значим е опитът, който придобива в годините, когато работи като инженер-механик и Главен специалист СМР в АЕЦ Козлодуй. След 1990г. професионалното му развитие продължава в частния сектор, като е заемал длъжности съответно Началник отдел и Заместник Главен инженер в голяма строителна компания.

Инж. Лазаров е сред първите, присъединили се към екипа на Хидроинжект още през 2002 година. Със своите знания и придобит опит, той е безценен професионалист, който ежедневно ръководи, усъвършенства и развива отдел „Механизация и Автотранспорт“ в Хидроинжект ЕООД.

Инж. Лазар Лазаров