За изпълнение на поръчката, ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни следните видове строителни дейности: изкопи и насипи; изпълнение на анкери и микропилоти – 1700 м.л., изпълнение на нова опорна стена – общо 70 м3 стоманобетонна конструкция, възстановяване на пътното платно и тротоари – 380 м2, изпълнение на контролно-измервателна система.

Възложител: АПИ

Населено място: Бяла - Попово

Година: 2017

Категория: Пътно строителство