При укрепителните дейности на МС – 10 от трети метродиаметър на Софийското метро, ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълнява сондажно-изливни пилоти с диаметър ф 350мм – обща дължина 2 000 м.л.

Възложител: Станилов ЕООД

Населено място: гр. София

Година: 2016

Категория: Софийско метро