Проект:

Разширение на метрото в София, трета метролиния; подобект: МС-9

Възложител:

Джи Пи Груп АД

Населено място:

София

Година:

2016

Категория:

Софийско метро

Хидроинжект изпълнява укрепването на метростанцията, като са изградени над 7000 м2 шлицови стени под защитата на бентонитова суспензия със следните характеристики: дебелина 0,80 м и максимална дълбочина до 27 м. Фугите между стените са изпълнявани с водоспираща лента, за да се гарантира по-добра водоплътност на самите стени.