Доказателство за качество

Нашата цел е да повишаваме непрекъснато качеството на предлаганите от нас дейности в областта на хидростроителството, съобразявайки се с международните изисквания за опазване на околната среда. В тази връзка нашата компания е сертифицирана и има внедрена система за управление на качеството по следните международните стандарти:

Хидроинжект ЕООД е редовен член на Камарата на Строителите в България. Регистрирани сме в Централен професионален регистър.

Камара на строителите - първа група
Камара на строителите - четвърта група
Камара на строителите - втора група
Камара на строителите - пета група
Камара на строителите - трета група

Сертификати