Доказателство за качество

Нашата цел е да повишаваме непрекъснато качеството на предлаганите от нас дейности в областта на хидростроителството, съобразявайки се с международните изисквания за опазване на околната среда. В тази връзка нашата компания е сертифицирана и има внедрена система за управление на качеството по следните международните стандарти:

Хидроинжект е редовен член на Камарата на Строителите в България. Регистрирани сме в Централен професионален регистър.

KSB_5-1
KSB_2-1
KSB_4-1
KSB_1-1
KSB_3-1

Сертификати