Хидроинжект е напълно обезпечена с кадрови и машинен ресурс за изпълнение на укрепителни мероприятия на свлачища и срутища. Фирмата ни има дългогодишен опит в тази област и поради тази причина е избирана многократно за Изпълнител при аварийно изпълнение на укрепване на свлачища/срутища, като превантивни мерки за такъв тип противоерозионни мероприятия.

Какво представляват свлачищата?

Свлачищата са придвижващи се по склона или откоса части от масива под действието на собственото си тегло, като движението им има характер на хлъзгане, без загуба на контакта на движещите се маси и неподвижната част от масива. Най-често те възникват, когато в масива се образуват излизащи на земната повърхност пластични зони, частично или напълно отделящи свличащи се маси от останалата част на масива.

Свлачище

Видове свлачища

Формирани в еднородни по литоложки състав склонове.

Образувани по предварително съществуващи отслабени зони в еднородни или нееднородни по литоложки състав склонове.

Свлачища, развити в нееднороден масив, а свлачищната линия има сложна форма, пресираща няколко литоложки пласта.

Фактори, влияещи върху нестабилността на терена

От природните фактори, това са споменатите ерозии, морска абразия и русловите речни процеси и земетръсите. Тези процеси са естествени и в много от случаите не могат по никакъв начин да се избегнат, освен ако не се предприемат превантивни мерки за укрепване. Фактори от човешката дейност:

  • Неправилно извършени изкопно-строителни дейности;
  • Използване на взрив в условия, които не позволяват това;
  • Изсичане на дървета и унищожаване на растителност;
  • Претоварване на земни скатове, които имат нисък коефициент на сигурност;
  • Използване на неподходяща техника и др.