От създаването си през 2001 г. до днес Хидроинжект следва високи стандарти за изпълнение на големи и малки проекти в областта на дълбокото фундиране. Това е възможно благодарение както на нашия висококвалифициран екип от специалисти и строители, така и на съвременната техника, с която разполагаме. Нашата компанията е сравнително млада, но работещите при нас инженери притежават повече от 25 годишен професионален опит в тази област.

Основните критерии, които следваме при изпълнение на всеки един проект са свързани с безопасност на работа, сигурност след изпълнение на проекта и оптимизиране на разходите.

Към момента Хидроинжект се нарежда сред лидерите на пазара в своята област. Особено голям е делът на изпълнените укрепвания чрез изграждане на пилоти, шлицови стени и анкери.

Пилоти

Изграждаме пилоти с диаметър от ф 350мм до ф 1500мм, с максималната дълбочина на сондираме (включително с обсаждане) до 34м.

Шлицови стени

При укрепване с шлицови стени предлагаме изпълнение от дебелина 400мм до 800мм, като максималната дълбочина е 36 метра.

Анкери

Хидроинжект има богат опит в укрепването чрез анкери. Изпълняваме анкери тип ИБО с носимоспособност до 1200kN.

В дълбокото фундиране предлагаме изпълнение на пилоти (набивни, сондажно – изливни, с или без обсаждане, в зависимост от геологията), като притежаваме пълна гама специализирана техника и оборудване за реализирането на гореописаните дейности. Предлагаме изпълнение на пилоти с диаметър от ф 350мм до ф 1500мм, с максималната дълбочина на сондираме (включително с обсаждане) до 34м.

Специализираната техника за изпълнение на пилотно фундиране включва най – малката възможна сондажна машина в гамата, която със своите размери би могла спокойно да работи и на закрито. Този тип сондажна машина е и много подходяща за извършване на пилотно фундиране в закрити галерии, халета, производствени цехове и т.н. Благодарение на компактните си размери е много удобна, когато се налага да се фундирана непосредствено до съществуваща сграда например.

Благодарение на тази машина извършихме рекострукция на съществуващ подземен етаж в хотел „РАДИСЪН САС“ – София. С най – голямата ни сондажна машина постигаме максимална дълбочина на фундиране от 34м, като при терени със слаба геология и наличие на високи подпочвени води постигаме тази дълбочина с обсаждане. По такъв начин се подсигурява стабилността на сондажа, докато се спусне армирания скелет и се бетонира пилота. На тази дълбочина предлагаме и най- големия диаметър Ф 1500мм.

При укрепителни мероприятия с шлицови стени предлагаме изпълнение от дебелина 400мм до 800мм, като максималната дълбочина е 36 метра. Шлицовите стени, като метод за дълбоко фундиране са широко използвани в България. Много подходящи са при укрепването на метро участъци и метро станции, подземни гаражи на няколко нива, пешеходни подлези, и други.

Основно предимство на шлицовите стени е лесното полагане на хидроизолация директно върху тях, след като са били откопани и фрезовани. При направата на укрепване посредством шлицови стени може да бъде използван инвентарен метален кофраж чрез който се монтира водоспираща лента на работната фуга между две съседни ламели и се осигурява водоплътност на котлована.

Хидроинжект успешно изпълни редица укрепвания чрез шлицови стени по Проект за разширение на Софийското Метро, ІІ-ри метродиаметър и ІІІ-ти метродиаметър.

Анкерите са широко използвани при укрепването на дълбоки изкопи, свлачища и срутища. Хидроинжект има богат опит в тази област. Изпълняваме анкери тип ИБО с носимоспособност до 1200kN.