В интерес на нашите клиенти, Хидроинжект предлага вече и проектантски услуги в сферата на укрепителните мероприятия и дълбокото фундиране. Основната ни цел е да предложим пълно обслужване на нашите клиенти, като им предоставим възможност за ревизия на техния проект с цел оптимизиране на разходите им, както и минимизиране на рисковете и оптимизация на сроковете за изпълнение.

Професионален екип

В нашия проектантски екип, водещо място заемат професионалисти, доказали се със своя опит в редица проекти с национално значение.

Съвременен софтуер

Разполагаме с най-съвременни софтуерни продукти и решения в проектирането на укрепителните мероприятия и дълбокото фундиране.