Новини

Съоръжението ще свързва Острова със Зоната на здравето и е разположено в зоната между клетката на лъвовете в Зоокъта и големия завой на ул. „Мильо Войвода“ в индустриаланата зона.

Мостът ще е с дължина от 108 м и ширина 6 м, от които 5 м са предвидени за пешеходна зона. Предвидена е рампа за достъп на хора в неравностойно положение и детски колички.

Мост над река Марица„Хидроинжект“ извършва първият етап на строежа. Благодарение на иновациите и високите технологии, които се използват в изграждането на мостовото съоръжение, не се налага отбиване на коритото на река Марица. Вместо това са изградени преграждения, които правят възможни строително-монтажните дейности на обекта.

Бъдещият мост ще се изгради на пилоти ф 880 изпълнени с обсаждане и единична дълбочина 18 м и 15 м. Изпитването за натоварване на пилот при осов натиск ще бъде извършено върху допълнително изпълнени в зоната на обекта 1 брой тестов и 2 броя анкерни пилоти. Пилотите ще бъдат изпълнени по метод и с конструкция, аналогични на тези на работните пилоти.

Тестът за вертикално натоварване ще се направи, за да се потвърди носещия капацитет на носимоспособност на пилота при тестово натоварване до 110% от работното натоварване.

Първия етап на строежа успешно приключва по план – на 28 март. Цялото съоръжение трябва да бъде готово през второто тримесечие на 2020 година.