Новини

„Хидроинжект“ положи основите на най-новото инфраструктурно съоражение в Пазарджик

Съоръжението ще свързва Острова със Зоната на здравето и е разположено в зоната между клетката на лъвовете в Зоокъта и големия завой на ул. „Мильо Войвода“ в индустриаланата зона.

Мостът ще е с дължина от 108 м и ширина 6 м, от които 5 м са предвидени за пешеходна зона. Предвидена е рампа за достъп на хора в неравностойно положение и детски колички.

Мост над река Марица„Хидроинжект“ извършва първият етап на строежа. Благодарение на иновациите и високите технологии, които се използват в изграждането на мостовото съоръжение, не се налага отбиване на коритото на река Марица. Вместо това са изградени преграждения, които правят възможни строително-монтажните дейности на обекта.

Бъдещият мост ще се изгради на пилоти ф 880 изпълнени с обсаждане и единична дълбочина 18 м и 15 м. Изпитването за натоварване на пилот при осов натиск ще бъде извършено върху допълнително изпълнени в зоната на обекта 1 брой тестов и 2 броя анкерни пилоти. Пилотите ще бъдат изпълнени по метод и с конструкция, аналогични на тези на работните пилоти.

Тестът за вертикално натоварване ще се направи, за да се потвърди носещия капацитет на носимоспособност на пилота при тестово натоварване до 110% от работното натоварване.

Първия етап на строежа успешно приключва по план – на 28 март. Цялото съоръжение трябва да бъде готово през второто тримесечие на 2020 година.

Новини

„Хидроинжект“ – еталон за качество, иновации и високи технологии

„Хидроинжект“ е създадена през 2001 г. и е един от новаторите на строителния пазар. Фирмата е специализирана в хидростроителството и ниското строителство – пилоти, шлицови стени, анкери. От 2005 г. „Хидроинжект“ предоставя на своите партньори една нова възможност: укрепване на сгради в силно урбанизирани територии, като внесохме единствената по рода си машина, която позволява работа в тесни градски условия.

Част от услугите на фирмата са също така и торкретиране, полагане на хидроизолация, заваряване и полагане на HDPE и PP тръби за ВиК, цялостно изпълнение на обекти, в това число проектиране и изграждане. „Хидроинжект“ разполага с оборудване за изпълнение на секантни пилоти и пилоти с диаметър до 1500mm, както и набивни стоманени профили. „Хидроинжект“ отговаря на всички нужди на съвременния строителен пазар в своята тясна специализация. В годините се развива следвайки най-новите и високи технологии, като по този начин предоставя изключително качествено и срочно изпълнение. Фирмата разполага с висококвалифицирани екипи, които със своя опит допринасят за успешното развитие на дейността на компанията.

Метростанция „Княгиня Мария Луиза“ - 4

„Хидроинжект“ разполага с най-висок клас технологично оборудване за строителството. Инвестира всяка година в обновяването на вече закупеното оборудване и допълва гамата с нова механизация. Залага на нови машини от утвърдени световни производители. Разчита на доказали се марки, дори когато това означава да се вложат повече финансови средства. Повечето доставчиците на оборудване са дългогодишни бизнес партньори. По този начин „Хидроинжект“ гарантира качеството на изпълнение.

„Хидроинжект“ участва в изграждането на редица инфраструктурни проекти с национално и регионално значение. Един от най-големите ни и сложни проекти е изпълнението на шлицови стени на Метростанции 5,6 и 7 от ІІ-ри метродиаметър на Софийското метро. В този проект „Хидроинжект“ участва като подизпълнител на Главния изпълнител. Най-дълбоките шлицови стени са 36.5 m, което е доста сложно за изпълнение. Приблизително 12 етажна сграда, но под земята.

Друг интересен проект е изпълнението на шлицова противофилтрационна стена – над 5 000 m2 за МВЕЦ Кунино и МВЕЦ Карлуково.

Доста мащабен проект, изпълнен от „Хидроинжект“ е полагането на HDPE фолио при ТЕЦ Марица-Изток – Депо за гипс – 190 000 m2.

Новини

Аварийно укрепване на подпорна стена на път Бяла – Попово

„Хидроинжект“ извърши аварийното укрепване на компрометираната подпорна стена на път II-51 Бяла – Попово от км 0+858 до км 0+908 в гр. Бяла. Строителните дейности бяха финансирани с бюджетни средства по Аварийната програма за 2017 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“. Изпълнена е силова укрепителна конструкция с дължина 30 м, за укрепване на съществуващата подпорна стена са изпълнени 30 бр. микропилоти с дължина 12 м и 58 бр. анкери с дължина 24 м. Положена е нова пътна настилка в участъка на съоръжението и нова хоризонтална маркировка.

Строително-монтажните работи, изпълнени от „Хидроинжект“ ЕООД са на стойност 470 191,35 лв. с ДДС.

Аварийно укрепване на подпорна стена

Интензивните валежи в края на 2014 г. нанесоха значителни щети на подпорната стена на второкласния път, преминаващ през гр. Бяла. Подпорната стена ограничава коритото на Беленска река и е част от конструкцията на тротоара на ул. „Стефан Стамболов“ в града. Преди извършването на ремонта на подпорната стена, скоростта на движение през участъка беше ограничена до 30 км/ч. и бе забранено преминаването на МПС над 10 т.