Противофилтрационни завеси

Още от самото си създаване, фирма ХИДРОИНЖЕКТ работи по инжектирането и изграждането на противофилтрационни завеси, като е изпълнила и редица проекти по ремонтни дейности на язовирни стени по едни от най-значимите проекти в България, като наши клиенти са били: НЕК ЕАД, НЕК-ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЦ ГРУПА РИЛА, КУНИНО ЕНЕРДЖИ, ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС, РУЕН ХОЛДИНГ АД.

При различни хидротехнически съоръжения се изпълненяват разнообразни по вид, задачи и обем циментационни работи. Под язовирните стени се изграждат противофилтрационни завеси и се извършва площна циментация, осъществява се инжектиране в основата на отбивните, водовземните и преливните съоръжения.

Инжекционно заздравяване на скали

При изграждането на противофилтрационни завеси се прилага инжекционното заздравяване на скали (предимно чрез циментация), което намира най-широко приложение в хидротехническото строителство, в което Хидроинжект е тясно специализирана. Прилага се при изграждане на противофилтрационни завеси на язовирни стени, чието основно предназначение е уплътняване на скалната основа и намаляване на нейната водопропускливост. Освен това се използва за повишаване на якостта на скалата и намаляване на нейната деформируемост. За тази цел се изпълнява голям обем инжекционни работи.

Уплътняване на скалната основа

Намаляване на водопропускливостта