За Хидроинжект

Защо да изберете нас?

Повече от 25 години в хидростроителството

Инженерите, работещи в Хидроинжект притежават дълъг професионален опит, натрупан в значими национални и международни проекти.

Общият персонал на компанията наброява 70 души. Всички наши служители имат необходимата квалификация за извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности.

Възможността за професионално развитие чрез допълнително обучение и лични облаги за всеки един от екипа ни е сериозен стимул за качествено изпълнение на възложената работа.

Квалифициран персонал

Нови строителни технологии

Много богат машинен парк

Развитие на фирменото ноу-хау

Числата говорят за нас

Хидроинжект

70

души персонал

250

проекта за 4 години

25

години експертен опит

22

години от началото

професионален опит и участие в значими проекти

Нашите инженери

Инж. Ангел Сергиев

Инж. Ангел Сергиев

Собственик и управител
Екип

инж. Димитър Драгомиров

Главен инженер „Механизация и Автотранспорт“
Инж. Алеко Младенов

Инж. Алеко Младенов

Главен инженер „Строителство“
Екип

Инж. Владимир Колев

Отговорник ЗБУТ

Нашата история

Как започна Хидроинжект?

2001 г.
2001 г.

Създаване на компанията

Създаване на дружество с ограничена отговорност с наименование ХИДРОИНЖЕКТ и управител и съсобственик инж. Ангел Сергиев Василев.

2005 г.
2005 г.

Преструктуриране на Хидроинжект

Преструктуриране на Хидроинжект от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност, като едноличен собственик на капитала става инж. Ангел Сергиев Василев.

2005 г.
2005 г.

Единствената по рода си хидравлична сонда

Дружеството внася единствената по рода си за българския пазар хидравлична сонда за направа на изливни пилоти, подходяща за работа дори и в затворени пространства, като халета, заводи и т.н. Също така, машината е незаменима в изграждането на укрепвания на строителни изкопи в жилищното и гражданско строителство, които се намират в тесни градски пространства. Със своите „мини“ размери, тази техника открива нови хоризонти в строителството.

2007 г.
2007 г.

Управление на качеството

Дружеството внедрява Интегрирана система за управление на качеството.

2008 г.
2008 г.

Хидроинжект е сред най-бързо развиващите се фирми

Хидроинжект е отличена в "Националната класация за най-динамично развиващи се компании в страната за 2008 г." на списание Гепард, издание на в-к Пари, като фигурира сред 100-те най – бързо развиващи се фирма и достига 14-то място в графа «Строителство».

2008 г.
2008 г.

Член на Камарата на строителите в България

Хидроинжект ЕООД става редовен член на Камарата на строителите в България.

2009 г.
2009 г.

Обекти с национално значение

Хидроинжект започва работа по обекти с национално значение: Метростанция 5 и метростанция 6 от Проект за разширение на Софийското метро, ІІ-ри метродиаметър.

2010 г.
2010 г.

Продължаваме напред

Дружеството продължава изпълнението на укрепителни дейности по Софийското метро; подписва договор като подизпълнител за изграждане и на вътрешна конструкция на Метростанция 7 «Лъвов мост» от ІІ-ри метродиаметър включително полагане на хидроизолация

2010 г.
2010 г.

Нови членове в управлението

В управлението на дружеството се включват и двама прокуристи.

2011 г.
2011 г.

10 - годишен юбилей

Хидроинжект отпразнува 10 - годишен юбилей сред колеги, партньори и приятели.

2012 г.
2012 г.

Сертификат по стандарт SA8000

Дружеството се сертифицира по стандарт SA8000.

2015 г.
2015 г.

Договори за изпълнение на депа

Хидроинжект подписва договори за изпълнение и рекултивация на депа за неопасни отпадъци: депо Перник, депо Стара Загора, депо Ямбол, депо Велико Търново, депо Разград. Същата година подписва Договор за изпълнение на депо за промишлени отпадъци «Аурубис България».

2016 г.
2016 г.

Сребърно отличие за най-добра фирма

Хидроинжект е отличена със сребърно отличие от Камара на строителите в България, ОП – София, за най – добра фирма в категория до 22 милиона лева.

2017 г.
2017 г.

Златно отличие за най-добра фирма

Хидроинжект е отличена със златно отличие от Камара на строителите в България, ОП – София, за най – добра фирма в категория до 22 милиона лева.

2018 г.
2018 г.

Софийското метро и хотел „ХАЯТ – РИДЖЪНСИ“

Хидроинжект продължава да държи високи строителни стандарти и да участва в изграждането на тунелни участъци и метростанции от III метродиаметър на Софийското Метро. Взема участие и в укрепването на изкопите на знакови обекти за облика на столичния град, като: Хотел „ХАЯТ – РИДЖЪНСИ“, ситуиран на мястото на бившия хотел „СЕРДИКА“ в близост до паметника „Васил Левски“ в центъра на гр. София.

2019 г.
2019 г.

Офис сграда „ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА“

Хидроинжект е избрана измежду високата конкуренция за изпълнител на укрепителните работи на един от най – големите проекти: Офис сграда „ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА“, разполагаща се на 23500 кв. м.

2020 г.
2020 г.

Въпреки изненадващата общо икономическа криза още през първото тримесечие на годината, провокирана от предприетите мерки от правителството с оглед ограничаване на възникналата световна пандемия от COVID-19, Хидроинжект успява да запази стабилни позиции в сферата и успешно да съчетае наложения нов режим на работа и отрицателното въздействие на пандемията върху здравето и живота на хората със срочното изпълнение на поетите си ангажименти по договори за изпълнение на СМР. За годината реализира 40 проекта, включително и укрепителни дейности по новоизграждащите се участъци от автомагистрала „Хемус“.

2021 г.
2021 г.

Дружеството продължава работа по укрепителни дейности по нооизграждащите се трасета от автомагистрала „Хемус“, като стартира и укрепителни дейности по новоизграждащото се жп трасе по линията Костенец – Септември. Ведно с тези обекти с национално значение, продължава работата си в направление гражданско строителство, като изпълнява укрепвания за жилищни и административни сгради в над 30 проекта.

2022 г.
2022 г.

Хидроинжект отново е предпочетен, вече утвърден подизпълнител за играждане на шлицови стени на новия участък от Проект за разширение на Метрото в София, трета метролиния, линия 3, МЕТРОУЧАСТЪК ОТ КМ 4+340 ДО КМ 3+645 с 1 брой метростанция /МС 4/. Продължава работата си по укрепителни мероприятия по изграждане на жп линия Костенец – Септември и реализира укрепвителните дейности по едни от най – интересните жиилищни проекти в град София.

2023 г.
2023 г.

Най – доброто предстои!

За нас