За Хидроинжект ЕООД

Защо да изберете нас?

Повече от 25 години в хидростроителството

Инженерите, работещи в Хидроинжект ЕООД притежават дълъг професионален опит, натрупан в значими национални и международни проекти.

Общият персонал на компанията наброява 70 души. Всички наши служители имат необходимата квалификация за извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности.

Възможността за професионално развитие чрез допълнително обучение и лични облаги за всеки един от екипа ни е сериозен стимул за качествено изпълнение на възложената работа.

Квалифициран персонал

Нови строителни технологии

Много богат машинен парк

Развитие на фирменото ноу-хау

Числата говорят за нас

Хидроинжект ЕООД

70

души персонал

250

проекта за 4 години

25

години експертен опит

18

години от началото

професионален опит и участие в значими проекти

Нашите инженери

Инж. Ангел Сергиев

Инж. Ангел Сергиев

Собственик и управител
Екип

Инж. Лазар Лазаров

Главен инженер „Механизация и автотранспорт“
Инж. Алеко Младенов

Инж. Алеко Младенов

Групов ръководител „Строителство“
Екип

Инж. Владимир Колев

Отговорник ЗБУТ

Нашата история

Как започна Хидроинжект ЕООД?

2001 г.
2001 г.

Създаване на компанията

Създаване на дружество с ограничена отговорност с наименование ХИДРОИНЖЕКТ и управител и съсобственик инж. Ангел Сергиев Василев.

2005 г.
2005 г.

Преструктуриране на Хидроинжект

Преструктуриране на Хидроинжект от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност, като едноличен собственик на капитала става инж. Ангел Сергиев Василев.

2005 г.
2005 г.

Единствената по рода си хидравлична сонда

Дружеството внася единствената по рода си за българския пазар хидравлична сонда за направа на изливни пилоти, подходяща за работа дори и в затворени пространства, като халета, заводи и т.н. Също така, машината е незаменима в изграждането на укрепвания на строителни изкопи в жилищното и гражданско строителство, които се намират в тесни градски пространства. Със своите „мини“ размери, тази техника открива нови хоризонти в строителството.

2007 г.
2007 г.

Управление на качеството

Дружеството внедрява Интегрирана система за управление на качеството.

2008 г.
2008 г.

Хидроинжект ЕООД е сред най-бързо развиващите се фирми

Хидроинжект ЕООД е отличена в "Националната класация за най-динамично развиващи се компании в страната за 2008 г." на списание Гепард, издание на в-к Пари, като фигурира сред 100-те най – бързо развиващи се фирма и достига 14-то място в графа «Строителство».

2008 г.
2008 г.

Член на Камарата на строителите в България

Хидроинжект ЕООД става редовен член на Камарата на строителите в България.

2009 г.
2009 г.

Обекти с национално значение

Хидроинжект ЕООД започва работа по обекти с национално значение: Метростанция 5 и метростанция 6 от Проект за разширение на Софийското метро, ІІ-ри метродиаметър.

2010 г.
2010 г.

Продължаваме напред

Дружеството продължава изпълнението на укрепителни дейности по Софийското метро; подписва договор като подизпълнител за изграждане и на вътрешна конструкция на Метростанция 7 «Лъвов мост» от ІІ-ри метродиаметър включително полагане на хидроизолация

2010 г.
2010 г.

Нови членове в управлението

В управлението на дружеството се включват и двама прокуристи.

2011 г.
2011 г.

10 - годишен юбилей

Хидроинжект ЕООД отпразнува 10 - годишен юбилей сред колеги, партньори и приятели.

2012 г.
2012 г.

Сертификат по стандарт SA8000

Дружеството се сертифицира по стандарт SA8000.

2015 г.
2015 г.

Договори за изпълнение на депа

Хидроинжект ЕООД подписва договори за изпълнение и рекултивация на депа за неопасни отпадъци: депо Перник, депо Стара Загора, депо Ямбол, депо Велико Търново, депо Разград. Същата година подписва Договор за изпълнение на депо за промишлени отпадъци «Аурубис България».

2016 г.
2016 г.

Сребърно отличие за най-добра фирма

Хидроинжект ЕООД е отличена със сребърно отличие от Камара на строителите в България, ОП – София, за най – добра фирма в категория до 22 милиона лева.

2017 г.
2017 г.

Златно отличие за най-добра фирма

Хидроинжект ЕООД е отличена със златно отличие от Камара на строителите в България, ОП – София, за най – добра фирма в категория до 22 милиона лева.

2018 г.
2018 г.

Софийското метро и хотел „ХАЯТ – РИДЖЪНСИ“

Хидроинжект ЕООД продължава да държи високи строителни стандарти и да участва в изграждането на тунелни участъци и метростанции от III метродиаметър на Софийското Метро. Взема участие и в укрепването на изкопите на знакови обекти за облика на столичния град, като: Хотел „ХАЯТ – РИДЖЪНСИ“, ситуиран на мястото на бившия хотел „СЕРДИКА“ в близост до паметника „Васил Левски“ в центъра на гр. София.

2019 г.
2019 г.

Офис сграда „ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА“

Хидроинжект ЕООД е избрана измежду високата конкуренция за изпълнител на укрепителните работи на един от най – големите проекти: Офис сграда „ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА“, разполагаща се на 23500 кв. м.

2020 г.
2020 г.

Продължаваме напред!

За нас