Инж. Ангел Сергиев

Собственик и управител

Инж. Ангел Сергиев е завършил висшето си образование в УАСГ- специалност ХТС през 1978 год. От 1979г. до 1996г. работи в Държавно предприятие „Сонди и инжекции“, като е придобил опита си на длъжност Началник обект на обект: Въжени анкери и сондажно-инжекционни мероприятия на Автомагистрала „ХЕМУС“, Тунели „Топли дол“ и „Ечемишка“, завеса на язовир „Бели Лом“, Групов технически ръководител и в последствие Главен Инженер пряко отговаря и ръководи обекти като: укрепване свлачище Преображенски манастир, П.Ф.Р. на АЕЦ “Беляне”, П.Ф. инжекции на мина КЕРЗЕТ ЮСЕФ Алжир, яз. Йовковци, МЕТРО София, ПАВЕЦ Чаира.

От 1992г. до 1996г. е Зам. Управител на „Сонди и инжекции“. Професионалното му развитие след 1997г. продължава в частния сектор като Заместник управител на строителна компания до 2001г., когато става съучередител на ХИДРОИНЖЕКТ, а през 2005 година изкупува дяловете и става едноличен собственик на капитала и управител на фирмата. Инж. Сергиев има изключително богат опит в тясно специализираната сфера на дейност на фирмата, който прилага успешно и до днес.

Неговите широки практически познания в тази сфера му позволяват да изведе управляваното от него дружество много бързо сред най-добрите в бранша, като още през 2008г. Хидроинжект попада сред 100-те най-бързо развиващи се фирми в сектор „Строителство“ според националнатта клсация на списание Гепард, издание на в. Пари.

Инж. Ангел Сергиев