Новини

„Хидроинжект“ извърши аварийното укрепване на компрометираната подпорна стена на път II-51 Бяла – Попово от км 0+858 до км 0+908 в гр. Бяла. Строителните дейности бяха финансирани с бюджетни средства по Аварийната програма за 2017 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“. Изпълнена е силова укрепителна конструкция с дължина 30 м, за укрепване на съществуващата подпорна стена са изпълнени 30 бр. микропилоти с дължина 12 м и 58 бр. анкери с дължина 24 м. Положена е нова пътна настилка в участъка на съоръжението и нова хоризонтална маркировка.

Строително-монтажните работи, изпълнени от „Хидроинжект“ ЕООД са на стойност 470 191,35 лв. с ДДС.

Аварийно укрепване на подпорна стена

Интензивните валежи в края на 2014 г. нанесоха значителни щети на подпорната стена на второкласния път, преминаващ през гр. Бяла. Подпорната стена ограничава коритото на Беленска река и е част от конструкцията на тротоара на ул. „Стефан Стамболов“ в града. Преди извършването на ремонта на подпорната стена, скоростта на движение през участъка беше ограничена до 30 км/ч. и бе забранено преминаването на МПС над 10 т.