ССБ 02 В
Торкретна машина
Име на производителя:CSUP Чешка Република
Модел:ССБ 02 В
Мощност:7,5 kW
Капацитет:4 – 7 m3/ h-1 при разход 10-12 m3/min въздух; 7 – 14 m3/ h-1 при разход 12-25 m3/min въздух
Година на производство:2018
Марка:ССВ, Чехия
Модел:02
Производителност:4 – 16 м3/час
Консумация на въздух:6 – 8 м3/мин.
Налягане:5 – 6 bar
Налягане на водата:3,5 bar
Мощност на ел. двигател:7,5 kW
Марка:ССВ, Чехия
Модел:03
Производителност:2 – 6 м3/час
Консумация на въздух:5 м3/мин.
Налягане:5 – 6 bar
Марка:ССВ, Чехия
Модел:02
Производителност:4 – 16 м3/час
Консумация на въздух:6 – 8 м3/мин.
Налягане:5 – 6 bar
Налягане на водата:3,5 bar
Мощност на ел. двигател:7,5 kW

Оборудване за торкрет