Новини

„Хидроинжект“ е създадена през 2001 г. и е един от новаторите на строителния пазар. Фирмата е специализирана в хидростроителството и ниското строителство – пилоти, шлицови стени, анкери. От 2005 г. „Хидроинжект“ предоставя на своите партньори една нова възможност: укрепване на сгради в силно урбанизирани територии, като внесохме единствената по рода си машина, която позволява работа в тесни градски условия.

Част от услугите на фирмата са също така и торкретиране, полагане на хидроизолация, заваряване и полагане на HDPE и PP тръби за ВиК, цялостно изпълнение на обекти, в това число проектиране и изграждане. „Хидроинжект“ разполага с оборудване за изпълнение на секантни пилоти и пилоти с диаметър до 1500mm, както и набивни стоманени профили. „Хидроинжект“ отговаря на всички нужди на съвременния строителен пазар в своята тясна специализация. В годините се развива следвайки най-новите и високи технологии, като по този начин предоставя изключително качествено и срочно изпълнение. Фирмата разполага с висококвалифицирани екипи, които със своя опит допринасят за успешното развитие на дейността на компанията.

Метростанция „Княгиня Мария Луиза“ - 4

„Хидроинжект“ разполага с най-висок клас технологично оборудване за строителството. Инвестира всяка година в обновяването на вече закупеното оборудване и допълва гамата с нова механизация. Залага на нови машини от утвърдени световни производители. Разчита на доказали се марки, дори когато това означава да се вложат повече финансови средства. Повечето доставчиците на оборудване са дългогодишни бизнес партньори. По този начин „Хидроинжект“ гарантира качеството на изпълнение.

„Хидроинжект“ участва в изграждането на редица инфраструктурни проекти с национално и регионално значение. Един от най-големите ни и сложни проекти е изпълнението на шлицови стени на Метростанции 5,6 и 7 от ІІ-ри метродиаметър на Софийското метро. В този проект „Хидроинжект“ участва като подизпълнител на Главния изпълнител. Най-дълбоките шлицови стени са 36.5 m, което е доста сложно за изпълнение. Приблизително 12 етажна сграда, но под земята.

Друг интересен проект е изпълнението на шлицова противофилтрационна стена – над 5 000 m2 за МВЕЦ Кунино и МВЕЦ Карлуково.

Доста мащабен проект, изпълнен от „Хидроинжект“ е полагането на HDPE фолио при ТЕЦ Марица-Изток – Депо за гипс – 190 000 m2.