B180 HD
Марка:Casagrande, Италия
Модел:В180 HD
Година на производство:2008
Тегло:58.5 тона
Дълбочина:33 метра
Грайфери:2500х600 мм, 2500х800 мм
B125
Марка:CASAGRANDE, Италия
Модел:В125
Година на производство:2007
Тегло:40 тона
Дълбочина:28 метра
Грайфери:2500х400 мм, 2500х500 мм, 2500х600 мм, 2500х800 мм

Оборудване за шлицови стени