Нашият офис

Адрес

ул. Дар № 4, гр. София 1373, район Красна поляна

Телефони

Факс

02/ 971 39 40

Лица за контакти

инж. Ангел Сергиев – Управител и собственик
инж. Екатерина Терзиева – Прокурист
Мила Василева – Прокурист
инж. Милослав Никифоров – Главен инженер Маркетинг и офериране

Направете запитване

    За контакти