Хидроинжект реализира успешно множество проекти по изграждане и рекултивация на депа за неопасни битови отпадъци, по – значими от които са: депо Перник; депо Стара Загора; депо Ямбол; депо Велико Търново; депо Разград.

И депа за промишлени отпадъци, като „Аурубис България“ АД, Марица-Изток.