Проект:

Гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД – секция 1

Възложител:

Инфраструктурна Компания АД

Населено място:

с. Ковачево, община Раднево

Година:

2013

Категория:

Промишлено строителство

За изпълнение на предмета на поръчката, ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД извърши следните дейности: Доставка и полагане на HDPE геомембрана 2 мм едностранно структурирана – 6350 м2, доставка и полагане на HDPE геомембрана 2 мм двустранно структурирана – 62200 м2; доставка и полагане на HDPE геомембрана 2 мм гладка – 1800 м2; доставка и полагане на нетъкан дренажен геотекстил – 7700 м2. Всички дейности по изпълнението на депото бяха завършени качествено и в срок.