ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни противофилтрационна завеса от цименто-бентонитов разтвор посредством направата на шлицов изкоп 2300 м3 и цименто-бентонитов разтвор 2600 м3.

Възложител: Станилов ЕООД

Населено място: гр. Челопеч

Година: 2012

Категория: Промишлено строителство