Проект:

Метростанция "Лъвов мост" /МС 7-II/

Възложител:

ДОУШ ИНШААТ ВЕ ДЕНИЗ ТИДЖАРЕТ, КЧТ България

Населено място:

София

Година:

2012

Категория:

Софийско метро

Метростанция “Лъвов мост” е разположена под бул. „Княгиня Мария Луиза” точно преди Лъвов мост. Тя е подземна и се състои от три етажа – перон, вестибюл (който на тази станция е само един) и подлези с подходи, излизащи от всичките четири страни на кръстовището.

Изпълнена е частично по „Милански способ“ и частично по „Открит способ“.

ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни укрепването по целия периметър на станцията, укрепването на пешеходните подлези, масовия изкоп, подложния бетон,както и цялата вътрешна конструкция на станцията и на пешеходните подлези. Бяха изпълнени над 10 000 м2 шлицови стени с дебелина 0.60 м и дълбочина до 23 м, изкопни работи – над 27000 м3, анкери тип ИБО – над 6500 м. л. с носимоспособност от 630 до 1200 kN.