Проект:

Метростанция "Джеймс Баучер" /МС 11-II/

Възложител:

Геотехмин ООД

Населено място:

София

Година:

2011

Категория:

Софийско метро

Метростанцията и подземният паркинг над нея са разположени в рамките на уличната регулация на бул. „Черни връх“ от кръстовището с ул. „Златен рог“ до кръстовището с ул. Елин Връх“. Станцията е с два вестибюла с достъп посредством подлези с входове, разположени от двете страни на бул. “Черни връх“ към ул. „Златен рог“ и ул. „Драгалевска“ и респективно към ул. “Майор Томпсън“ и ул. „Любата“.

ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни укрепването на станцията посредством изграждането на шлицови стени с дебелина 0,60 м – обща площ от 7200 м2. Метростанция ДЖЕЙМС БАУЧЕР е най-дълбоката метростанция, поради което шлицовите стени бяха изпълнени с дълбочина до 36 метра. Изпълнени са 12 000 м. л. анкери тип ИБО.