Проект:

Бизнес парк комплекс BSR – сгради 4 и 5 – фаза I

Възложител:

„Планекс Билд“ ООД

Населено място:

София

Година:

2010

Категория:

Гражданско строителство

Бизнес парк комплекс – сгради 4 и 5 са изградени в м. „Христо Смирненски – Слатина”, гр. София. Укрепването е изпълнено посредством оградни пилоти с диаметър от Ф 500 мм до Ф700 мм и максимална дълбочина 14,40 метра и обща дължина 3 980 л.м., фундаментни пилоти с обсаждане с диаметър от Ф 800 мм до Ф 1000 мм с обща дължина 2980 л.м.