Проект:

Метростанция „Централна ЖП гара“ /МС 6-II/

Възложител:

"Айсон Геотехник ве Дениз Иншаат" КЧТ България

Населено място:

София

Година:

2009

Категория:

Софийско метро

Метростанцията е подземна. Разположена е между Централна жп гара по бул. „Кн. Мария Луиза” в посока изток-запад. Входовете на станцията на запад са изградени към съществуващия пешеходен подлез към железопътната гара, а на изток – към съществуващ, но неизползван до момента подлез откъм Централната автогара, чрез новоизграден свързващ коридор. Изпълнение на шлицови стени. ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни укрепването по цялия периметър на станцията посредством шлицови стени с дебелина 0.80 м. и максимална дълбочина 34 м., като общата квадратура на изпълнените шлицови стени е 7600 м2.