Инж. Алеко Младенов

Главен инженер „Строителство“

Завършил своята магистърска степен в МГУ през 2010г. – специалност Инженерна Геология, инж. Алеко Младенов е един от младите ни инженери, приел строителството като свое призвание.

Присъединява се към екипа на Хидроинжект през 2008г. като млад специалист. Упоритата му работа, множеството обекти, изпълнени под негово пряко ръководство като технически ръководител, му помагат да натрупа достатъчно опит за да отговаря и ръководи няколко строителни обекта едновременно.

 

Участвал е като ръководител при изпълнението на някои от най-значимите обекти на дружеството, като: Метростанция 11 от 2-ри метродиаметър на Софийското Метро, Метростанция 7 от 2-ри Метродиаметър на Софийското Метро, Укрепване на изкоп на Бизнес парк комплекс BSR – сгради 4 и 5 – фаза I, Укрепване на изкоп на сграда „Златен век“ и много други.

След повече от 10-годишния опит, продължава своя растеж в компанията, като от 2021 година вече оглавява целия отдел „Строителство“ като Главен инженер. Под негово ръководство се планира, организира и извършва цялата пряка строителна дейност на дружеството.

Инж. Алеко Младенов