Екип

Главен инженер „Механизация и автотранспорт“

Инж. Димитър Драгомиров има завъшена магистърска степен с професионална квалификация „машинен инженер“, като започва работа в Хидроинжект през 2006г. на длъжност „Инженер-механик“. Отличните му теоритични познания в областта, му позволяват много бързо да разгърне своят потенциал и с времето да изгради система за качествено и срочно поддържане на използвана механизация и оборудване за изпълняване на основните строително-монтажни работи. Професионалното му отношение към всеки детайл гарантира качественото обслужване и ремонтиране на машинния парк на дружеството.

Натрупания опит в Хидроинжект на първоначалната му позиция води до логичното кариерно развитие на инж. Драгомиров, като през 2020 година поема ръководните функции на звено „Механизация и автотранспорт“ като Главен инженер.

инж. Димитър Драгомиров