Екип

Отговорник ЗБУТ

Инж. Владимир Колев завършва висшето си образование в ХТМУ- гр.София – специалност Инженер Металург. Професионалния му интерес обаче е в сферата на здравето и безопасността в строителството. Поради това, успешно защитава следдипломна квалификация: „Управление на охраната на труда” при УНСС, гр.София.

От 1993г. насам, инж. Колев непрекъснато работи и се развива именно в тази област, като от 2017г. е Отговорник ЗБУТ в ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД. Успешно поддържа и прилага политиките на дружеството за Безопасност и здраве при извършване на всички строително – монтажни и ремонтни дейности.

Напрекъснато усъвършенства прилаганите мерки с цел постигане на отлични безобасни и здравословни условия на труд в дружеството.

Инж. Владимир Колев